Si študent dennej formy      
doktorandského štúdia ?

Je tvojím školiacim pracoviskom     
niektorá z organizácií SAV ?

PROGRAM GRANTOV
PRE DOKTORANDOV

Grant môžeš získať vo výške až 2000 € na jeden kalendárny rok.

  1. Zaregistruj sa
  2. Vyplň jednoduchú žiadosť
  3. Podaj ju do 31. 8. tohto roka


Okrem toho, že získaš #skúsenosti s písaním projektov a dostaneš cennú #spätnú väzbu, môžeš získať aj väčšiu #samostatnosť pri financovaní tvojho projektu.

Viac informácií o DoktoGrant-och nájdeš v tomto Štatúte.

Všetky informácie potrebné na prípravu a podanie žiadosti o grant, ako aj na samotnú realizáciu projektu nájdeš v Príručke pre uchádzača, príp. v ďalších častiach tejto webstránky.

Žiadosti o grant hodnotia skúsení členovia Hodnotiacej komisie. Jej činnosť sa riadi Štatútom Hodnotiacej komisie a jej zasadnutia sú upravené v Rokovacom poriadku Hodnotiacej komisie.

Máš akékoľvek otázky k DoktoGrant-om?
Kontaktuj nás a radi ti ich zodpovieme

Kontakty

  +421 2 575 10 220
  doktogrant@savba.sk

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Odkazy

Na stiahnutie